Ondernemers moeten een cliëntenonderzoek uitvoeren

De Wet ter voorkoming van Fraude spoort ondernemers aan tot actie. Ondernemers moeten een WWFT cliëntenonderzoek uitvoeren. Waarom? Omdat door het uitvoeren van dit onderzoek snel duidelijk wordt met wie een ondernemer zaken doet. Ook wordt dan duidelijk of er sprake is uitgesloten bestuurders of verdachte transacties. Heeft een ondernemer hier weet van en doet hij er geen melding van? Dan kan hem dat een fikse boete opleveren. Een ondernemer brengt zijn onderneming dan in gevaar. Ondernemers wordt aangeraden om hun onderneming niet in gevaar te brengen en om zich te houden aan de eisen die er binnen de Wwft wet zijn. 

Zeker en verantwoord handelen

Hoe kunnen ondernemers zeker en verantwoord handelen? Door bij hun zakenrelaties structureel het zojuist genoemde onderzoek uit te voeren. Met behulp van software kunnen ondernemers eenvoudig dossiers aanmaken, de identiteit van een UBO screenen en hun klanten toetsen op alle PEP en Sanctielijsten. Bovendien kunnen ondernemers eenvoudig een identiteitsbewijs of een KVK-uittreksel toevoegen aan het dossier van een bedrijf. Ondernemers kunnen een dossier 5 jaar lang monitoren. Daarmee voldoen ze aan een belangrijke Wwft-richtlijn. Dankzij het gebruiken van de software kunnen ondernemers de wet WWFT op een correcte manier naleven.

Doorgeven van verdachte transacties

Ondernemers die gebruikmaken van de software kunnen het Wwft cliëntenonderzoek integreren in hun bedrijf. Ontdekt een ondernemer verdachte transacties? Dan is hij verplicht om die transacties binnen 14 dagen door te geven. Heeft een ondernemer het cliëntenonderzoek geïntegreerd in zijn bedrijf? Dan kan hij verdachte transacties doorgeven met een druk po[ de knop. De software maakt dus zowel correct naleven van de wet Wwft als het op de juiste wijze integreren van de wet in het bedrijf mogelijk.

Snel duidelijkheid over verdachte transacties

Natuurlijk wil je als ondernemer snel duidelijkheid over verdachte transacties. Ondernemers krijgen daar snel duidelijkheid over door het doen van een Wwft cliëntenonderzoek. Door gebruik te maken van de juiste software kunnen personen en bedrijven eenvoudig worden gecheckt. Ondernemers kunnen een demo van die software aanvragen.

 

 

dasasdesign

Related Posts

Ondernemen in 100 dagen

Ondernemen in 100 dagen

Waaraan moet een goed webdesign voldoen

Waaraan moet een goed webdesign voldoen

No Comment

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.